ทัวร์สี่ฤดูกาล

ตัวอย่างของรายการทัวร์ของฤดูใบไม้ผลิ

ชมซากุระบาน และทางเดินหิมะแห่งโตโฮกุ - 5 วัน

Photo ช่วงเวลา: กลางเมษายน - กลางพฤษภาคม
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
» รายละเอียด

ตัวอย่างรายการทัวร์ของฤดูร้อน

เทศกาลฤดูร้อนของโตโฮกุ - 5 วัน

Photo ช่วงเวลา: ช่วงต้นเดือนสิงหาคม
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
» รายละเอียด

ตัวอย่างรายการทัวร์ของฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์ฤดูใบไม้ร่วงของโตโฮกุ กับใบไม้ร่วงที่เต็มไปด้วยความงดงาม - 5 วัน

Photo ช่วงเวลา: ตุลาคม-พฤศจิกายน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
» รายละเอียด

ตัวอย่างรายการทัวร์ของฤดูหนาว

ประสบการณ์สีเงินกับโลกของหิมะและน้ำแข็งในโตโฮกุ - 5 วัน

Photo ช่วงเวลา : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
» รายละเอียด